Každý výrobok pre Vás starostlivo kontrolujeme

Produkty HanseLifter podliehajú náročnej kontrole vždy pred samostatným dodaním, aby sa docielilo 100% kvality našich produktov a služieb.

Okrem toho ponúkame kontrolu mechanických strojov, ktoré by mali byť prevádzané aspoň 1x do roka a kontrolu elektrických strojov, ktorá by sa mala prevádzať 2x do roka.

Údržba ručných priemyselných vozíkov

Každoročné prehliadky zdvíhacích zariadení (ako sú paletové vozíky, stohovače alebo zdvíhacie stoly) prebiehajú v súlade s predpisom BGG 941 a zahŕňajú:

  • Obecnú vizuálnu kontrolu (opotrebenia, skrutkové spoje, atď.)
  • Kontrolu riadenia (ovládacej oje, prenos pohybu, ovládateľnosť)
  • Testovanie kolies (ložiská kolies, skrutky kolies, štruktúra kolies)
  • Kontrolu bŕzd (ak je k dispozícii)
  • Kontrolu podvozku (rám, posun, zvary)
  • Kontrolu hydraulického systému (hladký chod a tesnosť pri menovitom zaťažení)