Vodičský preukaz na VZV s HANSELIFTER

 

Školenia pre vodičov vysokozdvižných vozíkov

 

Potrebujete školenie pre vodičov vysokozdvižných vozíkov? 

 

Pre vodičov vysokozdvižných vozíkov radi vykonáme počiatočné a pravidelné ročné školenie vodičov, ktoré ukladá zákon a navyše je dôsledne vyžadovaný príslušnými odbormi bezpečnosti práce a tiež poisťovňami. Naši certifikovaní inštruktori Vás zasvätia nielen do príslušnej legislatívy, ale aj naučia praktickým zručnostiam pri riadení vysokozdvižných vozíkov a ďalšie manipulačné techniky.

 

 Školenie vodičov VZV

 

Právny rámec

Ako jeden z hlavných dopravných prostriedkov pri nakladaní vozidiel či prevážanie nákladu je vysokozdvižný vozík. A k riadeniu vysokozdvižného vozíka je vyžadovaná licencia (vodičský preukaz). Podľa normy BGV D27 je pre všetku motorovú manipuláciu s materiálom nutné zaistiť iba osobou, ktorá má príslušné vodičské oprávnenie. Školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov by malo prebiehať v primeraných intervaloch, najmenej však raz za rok je nutné!

 

Test zručnosti vodičov VZV