Výstupné bezpečnostné kontroly

 

Každý výrobok pre Vás starostlivo kontrolujeme

 

Produkty HanseLifter podliehajú náročnej kontrole vždy pred samostatným dodaním, aby sme docielili 100% kvality našich služieb. Okrem toho ponúkame kontrolu mechanických strojov , ktorá by mala byť vykonávaná aspoň 1x do roka a kontrolu elektrických strojov , ktorá by sa mala vykonávať 1x za 6 mesiacov. Zabezpečíme kompletnú revíziu a prípadný servis