CE - viac než len dve písmená ...

Smernice, nariadenia a požiadavky na označovanie manipulačnej techniky.

 

Pokyny, normy a predpisy sú základom pre bezproblémové obchodovanie v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Dobré produkty sú základným predpokladom pre označenie CE. Termín CE je skratkou "Communauté Européenne", čo je francúzsky Európskej únie.

 

Technický produkt ako napr vysokozdvižný vozík, alebo ručný paletový vozík, ktorý je uvádzaný na trh do Európskej únie musia spĺňať všetky predpisy, ktoré sú práve v súlade s používaním v EÚ. Takýto produkt je kompatibilný s EC a môže získať značku CE.

 

Tento súlad sa posudzuje podľa zhody s výrobcom. Posúdenie musí byť vykonané pred prvým uvedenia na trh (napr. predaj) a je potvrdené vydaním ES vyhlásenia o zhode. Získanie označenia CE závisí od zložitosti výrobku; napríklad zatiaľ čo manuálny ručný paletový vozík musí spĺňať "iba" niekoľko požiadaviek, tak vysokozdvižné elektrické vozíky musia spĺňať oveľa viac bezpečnostných parametrov. Na certifikáciu sú potom najzložitejšie čelné vysokozdvižné vozíky, zdvíhacie statické plošiny a zakladače.